dr n. med.
Anna Gordon

właściciel i kierownik medyczny


Specjalizacja specjalista stomatologii dziecięcej (pedodonta)

Zakres usług stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza, endodoncja (z użyciem mikroskopu)

Przyjmuje dzieci, dorośli

Języki polski, angielski

Organizacje Polska Akademia Stomatologii Dziecięcej (PASD)

Grafik dyżurów


Właściciel i kierownik medyczny z długim stażem klinicznym. Były wieloletni pracownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł naukowy uzyskała w 2001 roku, a specjalizacyjny w 2003 roku. Członek Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej. Zajmuje się leczeniem stomatologicznym dzieci i dorosłych oraz leczeniem endodontycznym z użyciem mikroskopu. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach z różnych dziedzin stomatologii.

Grafik dyżurów