lek. dent.
Błażej Jackowski

specjalista chirurgii stomatologicznej


Zakres usług stomatologia zachowawcza, chirurgia stomatologiczna, implantologia

Przyjmuje dzieci, dorośli

Języki polski, angielski

Grafik dyżurów


Ukończył Uniwersytet Medyczny w Warszawie w 2014 roku. Pracuje w przychodni od 2016 roku. Zajmuje się leczeniem stomatologicznym dzieci i dorosłych oraz leczeniem chirurgicznym. Staż podyplomowy odbył z Mazowieckim Centrum Stomatologii. W 2016 roku rozpoczął specjalizacje z Chirurgii Stomatologicznej w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którą ukończył w roku 2021 uzyskując tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach z implantologii i sterowanej regeneracji tkanek. Jest członekiem PTCHSIST i OSSIS.

Grafik dyżurów